Хват Митак

Хват Митак
Описание:

Митака е шампион по катерене на изкуствена стена. Но ще успее ли да изкатери истинска скала?