Огън и вода

Огън и вода
Описание:

Реалното, приказното и традициите се преплитат в живота на младия зограф.