„13+“ в професионалната гимназия по транспорт „Хенри Форд”

„13+“ в професионалната гимназия по транспорт „Хенри Форд”
Описание:

„13+” на гости на професионалната гимназия по транспорт „Хенри Форд”.