Европейски парламент за младежи – качеството на въздуха

Европейски парламент за младежи – качеството на въздуха
Описание:

В този епизод ще научите от Блинк, защо са необходими спешни мерки за подобряването на качеството на въздуха.