Нотна стълбица

Нотна стълбица
Описание:

„Върху стола скачам и след миг вече пея: До-Ре-Ми.“