Първият етюд

Първият етюд
Описание:

„Още щом напуснах детската си люлка
мама ме записа в школа за цигулка.“