Песен на синчеца

Песен на синчеца
Описание:

„Малко цвете съм в полето, аз съм синият синчец,
любя въздуха, небето, кича полския венец.“