Песен за табелките

Песен за табелките
Описание:

„Има надпис за децата край оградата от тел: „Не газете по тревата!“