Бърколино – Да си измием очичките – 1 част

Бърколино – Да си измием очичките – 1 част
Описание:

След поредната пакост на бърколините, Панталей им обяснява колко важни са редът и дисциплината. Бърколините решават да не правят повече бели и сами да се научат на дисциплина, но резултатът е още по-голяма бъркотия. Тогава Панталей измисля план за справяне с положението