Бърколино – Изгубен-намерен – 1 част

Бърколино – Изгубен-намерен – 1 част
Описание:

Малкият Бъркопитко решава да стане пътешественик като Панталей. Без да се обади на никого в къщи той излиза на улицата. Всички са много уплашени и започват да го търсят докато той изучава „големия” свят.