Бърколино – климат

Бърколино – климат
Описание:

В този епизод, бърколините научават, какво е климат.