Бърколино – Пътуване до Марс – 1-ва част

Бърколино – Пътуване до Марс – 1-ва част
Описание:

В къщата на Панталей кипи подготовка – Бъркопитко тренира, за да се включи в мисия до Марс. Без никой да знае, той е кандидатствал онлайн със снимката на Панталей. Всички му се смеят, но са много изненадани, когато пристига писмо . Оказва се, че Бъркопитко е одобрен. Бърколай решава да се конкурира с него и също иска да тренира за Марс. Панталей и останалите бърколини наблюдават забавното състезание.