Бърколино – Пътуване до Марс – 2-ра част

Бърколино – Пътуване до Марс – 2-ра част
Описание:

Бъркопитко и Бърколай са в оспорвано съревнование – Бърколай не иска да остави Бъркопитко да замине сам на Марс и иска да му покаже, че има повече качества да стане марсианец. Междувременно Косьо им изпява песен за Марс и марсианците, което ги мотивира още повече. Накрая пристига истински марсианец-бърколин, който им разказва, че всъщност и на Марс най-важното нещо е приятелството, обичта, добротата и семейството. А всичко това бърколините имат и тук,  в дома на Панталей.