Бърколино – Робот – 2-ра част

Бърколино – Робот – 2-ра част
Описание:

Бърколините подреждат сами цялата къща и после решават да се преоблекат като робота и използват един дълъг шлифер. Така накачулени един върху друг, те посрещат Панталей и Съседката, които остават приятно изненадани от реда и чистотата. Панталей подозира нещо нередно в робота и накрая бърколините трябва да признаят, че са го развалили и че сами са подредили всичко. Косьо изпява песента за бърколините и нещата завършват със смях.