Бърколино – Театър – 1 част

Бърколино – Театър – 1 част
Описание:

Бърколините решават да си направят домашен театър, а Панталей влиза в ролята на режисьор. Когато разпределя ролите, всеки бърколин иска да изиграе най-хубавата. Бърколините се скарват. Дали все пак в къщата ще има представление? Кой ще бъде режисьорът?