Бърколино – Времето – 2 част

Бърколино – Времето – 2 част
Описание:

Бърколай решава да извика специалиста Тик-Так, за да оправи часовника и денят да престане да се повтаря. Тик-Так пристига и заедно с Бърколай пътуват в миналото и бъдещето, за да открият сред слънчеви, пясъчни и електронни часовници този, който е омагьосал деня. Накрая Тик-Так казва на Бърколай, че ако промени сега поведението си и стане мил и любезен, денят ще се промени към добро. Бърколай изпълнява съвета и открива, че направиш ли добро днес, ще го срещнеш утре.