Бърколино – за парите – 1 част

Бърколино – за парите – 1 част
Описание:

В този епизод Бърколините научават за какво служат парите и как се печелят.