Бърколино – за парите – 1 част

Бърколино – за парите – 1 част
Описание:

Бърколините искат да си купят играчки и така разбират, че в магазините се пазарува само с пари. Панталей им разказва как преди да бъдат изсечени първите монети хората са търгували помежду си разменяйки стоки и продукти.