Бърколино – за парите – 2 част

Бърколино – за парите – 2 част
Описание:

В този епизод Бърколините научават какво са парите, за какво служат и как се печелят.