Бърколино – за приятелството – 2 част

Бърколино – за приятелството – 2 част
Описание:

Птицата Фици-Фици се опитва да измами бърколините и те я затварят в клетка. Панталей се връща от пътешествие и въдворява ред.