Бърколино – за приятелството – 1 част

Бърколино – за приятелството – 1 част
Описание:

В този епизод приятелството между бърколините е застрашено, защото всеки иска да притежава само предмети с неговия цвят.