Бърколино – за толерантността – 1 част

Бърколино – за толерантността – 1 част
Описание:

Панталей заминава на едно от своите пътешествия. Оставени сами бърколините  започват кавга заради различията в своите цветове. Фици-Фици с лъжи засилва тази непоносимост още повече.