Бърколино – Замъкът – 2 част

Бърколино – Замъкът – 2 част
Описание:

Бърколетка кани противниците си на гости, но те отказват. Фици отмъква замъка им, който пада и се счупва. Бърколетка вижда, че замъкът й го няма и е неутешима. Накрая Панталей убеждава Фици и Бунта да постъпят правилно и те подарят своя голям замък на Бърколетка. Косьо пристига и изпява песен за всички.