Направи си приказка – Как светът стана син

Направи си приказка – Как светът стана син
Описание:

Една сутрин щъркелът се събужда и вижда, че светът е станал син. Когато отива край езерото за жаби и се навежда над водата, нещо пада от клюна му. Оказват се сини очила. Светът отново е шарен.