Приказчици – Бананът

Приказчици – Бананът
Описание:

Имаше един банан, който реши, че е направен от злато…