Приказчици – Нещо учудващо и интересно

Приказчици – Нещо учудващо и интересно
Описание:

Малка звездичка грееше на вечерното небе. Една нощ тя се закашля силно-силно… Толкова силно, че се откачи от небето.