Приказчици – От къде идва сметаната

Приказчици – От къде идва сметаната
Описание:

От тази приказка ще научите от къде идва сметаната, кой я прави и за какво се използва.