Приказчици – Писмото

Приказчици – Писмото
Описание:

Приказка за едно розово писмо, което е написано до войник от неговата любима.