Приказчици – Всяко нещо да си има място

Приказчици – Всяко нещо да си има място
Описание:

Едно конче разбира, че старата каручка, макар и по-грозна от новата, върши по-добра работа.