Приказки за разказване – Бъркотия

Приказки за разказване – Бъркотия
Описание:

Едно малко непослушно поточе тича напред-назад и обърква всичко.