Приказки за разказване – Направо през тревите и цветята

Приказки за разказване – Направо през тревите и цветята
Описание:

По време на кръглите работи всичко е наопаки – само пумпалите са щастливи. Но по земята няма усмивка, затова всичко трябва да си дойде на мястото.