Приказки за разказване – Очевидци разказват, че…

Приказки за разказване – Очевидци разказват, че…
Описание:

От тази приказка ще разберете защо яйцето и заекът замразяват реката.