Приказки за разказване – Довеяни празници

Приказки за разказване – Довеяни празници
Описание:

Вятърът довява пет малки мечета на картичка. Те са тъжни, защото нямат получател. Свраката им дава съвет.