Приказки за разказване – среща край езерото

Приказки за разказване – среща край езерото
Описание:

Една камила разказва приказка за люлеещия се град, където хората не могат да носят дори шапките си.