Защо – Аз и моето семейство

Защо – Аз и моето семейство
Описание:

По забавен начин чрез скечове, песни, рисунки, анимации и анкети, на децата се обяснява какво представлява семейството.