Защо – Аз и земята

Защо – Аз и земята
Описание:

Тема на предаването е връзката човек – природа.