Защо – Моите права

Защо – Моите права
Описание:

Забавно-образователно предаване, в което на децата се обяснява какви права имат.