Защо – Защо птиците летят?

Защо – Защо птиците летят?
Описание:

Образователна програма, посветена на птиците.