Малки вълшебно – Сребърни приказки – Сребърно гласче

Малки вълшебно – Сребърни приказки – Сребърно гласче
Описание:

Приказка за кокичето и малкото поточе, което тръгва от разтопения сняг.