Патиланско царство – Болен

Патиланско царство – Болен
Описание:

Патилан се разболява. Баба Цоцолана отива да купи лекарства. През това време Патилан измисля поредната си беля, за което получава и поредната порция пердах.