Патиланско царство – Сбогом, мило село

Патиланско царство – Сбогом, мило село
Описание:

Баба Цоцолана и Патилан се връщат в града, но по пътя каруцата се счупва и баба Цоцолана пада от нея.