Патиланско царство – За грозде

Патиланско царство – За грозде
Описание:

Как Патилан и неговите приятели се справят със заинатилото се магаре, което не иска да тегли каруцата с грозде?