Патиланско царство – Изпъден

Патиланско царство – Изпъден
Описание:

Как Патилан се грижи за другите внуци на баба Цоцолана, когато тя отива на пазар?