Приказки оттук и там – „Женихът – умник“

Приказки оттук и там – „Женихът – умник“
Описание:

Един момък решил да се ожени и поискал съвет от майка си. Той следвал заръките й, но все нещо обърквал.