Приказки за всеки ден – Понеделник

Приказки за всеки ден – Понеделник
Описание:

Малко момиченце слуша приказката за негово пожарникарско величество. Той отива да спасява едно малко пони, но няма вода. Става мъчно и се разплаква. Сълзите угасяват пожара и спасяват понито.