Приказки за злояди деца – 11 епизод

Приказки за злояди деца – 11 епизод
Описание:

Хлебчо разказва на детето баладата за сиренето.