Приказки за злояди деца – 4 епизод

Приказки за злояди деца – 4 епизод
Описание:

В тази четвърта приказка Хлебчо отвежда момчето на острова на подправките.