Приказки за злояди деца – 5 епизод

Приказки за злояди деца – 5 епизод
Описание:

В петата приказка Хлебчо разказва на момчето историята на пържените яйца.