Приказки за злояди деца – 6 епизод

Приказки за злояди деца – 6 епизод
Описание:

В шестата приказна история Хлебчо разказва на детето за произхода на таратора.