Приказки за злояди деца – 7 епизод

Приказки за злояди деца – 7 епизод
Описание:

В поредната седма приказка Хлебчо разказва на момчето историята на салатата.